Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Chương 18. Các tội phạm về ma túy

CHƯƠNG 18. CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY


 

1. Khái niệm về các tội phạm về ma túy.

1.1. Định nghĩa

Các tội phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội cố ý xâm phạm chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà nước.


 

1.2. Các đặc trưng chung của nhóm tội phạm

a. Khách thể loại.

Quan hệ xã hội bị xâm hại: Chế độ quản lý độc quyền các chất ma túy của Nhà nước ở các khâu khác nhau của quá trình quản lý.


 

Đối tượng tác động của nhóm tội phạm

+ Các chất ma túy;


 

Định nghĩa chất ma túy:

"Theo Điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2000 thì :

1. Chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

3. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần
có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng."

+ Các dạng chất ma túy

- Căn cứ vào nguồn gốc các chất ma tuý gồm có:

+ Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên (chiết xuất từ cần sa, anh túc...).

+ Chất ma túy được tổng hợp từ hóa chất (ma túy tổng hợp).

- Theo quy định của BLHS 99, chất ma túy có các dạng sau:

+ Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca (cô đặc cây côca).

+ Heroin(tinh chế từ nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa), cocain (tinh chế từ cao côca).

+ Lá, hoa quả cây cần sa, là cây cô ca, quả thuốc phiện khô hoặc tươi

+ Các chất ma túy khác ở thể rắn (viên nén, viên con nhộng)

+ Các chất ma túy khác ở thể rắn và thể lỏng

Phải có kết luận giám định của các cơ quan có thẩm quyền xác định là ma túy hay không và liều lượng bao nhiêu

Phải có quả tang mới bắt được, dễ tẩu táng, cần quả tang và các chứng chứng khác kết hợp


 

+ Tiền chất ma túy.

Định nghĩa: "là những hóa chất được quy ước trong Công ước quốc tế, được sử dụng vào việc sản xuất trái phép ra chất ma túy"

Theo Điều 2 Luật phòng chống ma túy 2000 thì : "Tiền chất ma tuý là các hoá chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành."

Có thể là: chất xúc tác, nguyên liệu để tạo ra ma túy tổng hợp

+ Dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Dụng cụ: là vật dùng vào việc sử dụng chất ma túy.

- Phương tiện: là những vật dụng được sử dụng cho hoạt động sản xuất ra chất ma túy.

Loại này hơi khó xác định, ví dụ kim tiêm -> Hơi khó xác định do các loại ma túy chế tạo ra hàng ngày mà chưa được đưa vào danh mục cập nhật kịp thời.


 

Ý nghĩa của đối tượng tác động

1/ Định tội:

- Tàng trữ, mua bán, chiếm đoạt, 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

- loại đối tượng tác động

- trọng lượng tối thiểu của các chất ma tuý

Định khung : số lượng càng lớn, hình phạt càng cao. Một số thằng liều: 600g tử hình, 600kg cũng tử hình

Quyết định hình phạt.


 

b. Biểu hiện khách quan

Cấu thành tội phạm: tất cả đều CTHT (do nguy hiểm cao, chứng minh hậu quả khó, khó đánh giả hậu quả ngay)

Hành vi khách quan: bao gồm các hành vi trái phép liên quan đến quá trình tạo ra, tiêu thụ và sử dụng chất ma túy.

- Tạo ra trái phép chất ma tuý

- Lưu thông, tiêu thụ trái phép

- Sử dụng trái phép

- Các hành vi trái phép khác


 

c. Biểu hiện chủ quan:
Lỗi cố ý


 

d. Chủ thể

- Chủ thể thường.

- Chủ thể đặc biệt điều 201


 

1.3. Một số vấn đề cần chú ý

  • Sai lầm về đối tượng tác động.
  • Việc xác định trọng lượng các chất ma túy
  • Việc truy cứu TNHS trong trường hợp có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến liên quan đến ma túy, tiền chất ma túy.


 

1.4. Đường lối xử lý


 

Loại tội phạm

Số tội phạm / tổng số khung HP

Tỉ lệ %

Tội ít nghiêm trọng

2/32

6,5%.

Tội nghiêm trọng

10/32

31%

Tội rất nghiêm trọng

8/32

25%

Tội đặc biệt nghiêm trọng

12/32

37,5%.


 

Loại hình phạt

Số điều qui định/ Tổng số điều

Tỉ lệ %

Tử hình

3/10

30%

Tù chung thân

3/10

30%

Tù có thời hạn

10/10

100%

Phạt tiền

1/10

10%


 

HÌNH PHẠT BỔ SUNG


 

Loại hình phạt

Số điều qui định/ Tổng số điều

Tỉ lệ %

Phạt tiền

9/10

90%

Tịch thu tài sản

6/10

60%

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

4/10

40%

Quản chế

1/10

10%

Cấm cư trú

1/10

10%

=> 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP


 

2. Tội phạm cụ thể (TỰ NGHIÊN CỨU)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét